Η Εταιρεία

 

Η Σκάϊ Ναυτιλιακή Ηλεκτρονική ΕΠΕ ιδρύθηκε το 2005 με έδρα τον Πειραιά, με λογότυπο και συντομογραφία SkyMar.

Η κύρια ενασχόληση της εταιρείας, επικεντρώνεται στις Ράδιο-Ναυτιλιακές συσκευές της Ναυτικής Κινητής Υπηρεσίας, προσφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε Πωλήσεις, Εγκαταστάσεις, Επισκευές, Συντηρήσεις, Επιθεωρήσεις Ράδιο-εξοπλισμού, οργάνων Ναυσιπλοΐας και βοηθημάτων καθώς επίσης και σε στρατιωτικές εφαρμογές.

Προς το παρόν, η εταιρεία δραστηριοποιείται στον τομέα του στόλου της Εμπορικής Ναυτιλίας προφέροντας ολοκληρωμένες υπηρεσίες στις ράδιο-τηλεπικοινωνίες και συσκευές ναυσιπλοΐας σε κάθε είδους σκάφη (αναψυχής, φορτηγά, δεξαμενόπλοια, επιβατηγά, ρυμουλκά, αλιευτικά) και γενικά ότι έχει σχέση με τις απαιτήσεις του Παγκοσμίου Συστήματος Κινδύνου και Ασφαλείας (GMDSS) της Ναυτικής Κινητής Υπηρεσίας.

Με κυρίαρχο στόχο των προαναφερθέντων πλοίων οποιασδήποτε χωρητικότητας, τα οποία είναι εφοδιασμένα με ράδιο-εξοπλισμό και συσκευές ναυσιπλοΐας βάση των διεθνών και εθνικών απαιτήσεων ή κανονισμών, η εταιρεία μελλοντικά στοχεύει στο να διενεργεί και Εκκαθαρίσεις Λογαριασμών Πλοίων.

Η SkyMar έχει πιστοποιηθεί με πρότυπο του Διεθνούς Συστήματος Διασφάλισης Ποιότητας ISO 9001:2008 κατά το έτος 2013.

iso9001-2000

ISO Certificate

Η υποχρέωση μας για αξιοπιστία και συνεχόμενη αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών, έχει επιτευχθεί με γνώμονα την υψηλή ποιοτική εργασία.