1) ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ


Η SkyMar  θα συντονίσει τις ανάγκες των πλοίων σας σε τεχνικό επίπεδο, 24 ώρες την ημέρα, 7 ημέρες την εβδομάδα στους εθνικούς εδαφικούς λιμένες ή με την αποστολή παγκοσμίως καταρτισμένων ηλεκτρονικών τεχνικών ή με απευθείας ανάθεση σε μια από τις διεθνής εγκεκριμένες συνεργαζομενες τεχνικές εταιρίες του κλάδου των ράδιο-ηλεκτρονικών πλοίων.
Οι τεχνικοί μας παρευρίσκονται τακτικά σε εκπαιδευτικά προγραμματα - σεμινάρια κατασκευαστών στο εσωτερικό καθώς επίσης και στο εξωτερικό για να παρέχουν στους πελάτες μας, τις πιο τρέχουσες τεχνικές πληροφορίες και υπηρεσίες.

Οι ηλεκτρονικοί τεχνικοί της SkyMar διαθέτουν πείρα και επιδεξιότητα πολλών ετών και είναι αναγνωρισμένοι για να επιθεωρηθεί ο όλος εξοπλισμός επικοινωνίας και ναυσιπλοΐας και την ικανοποίηση των απαιτήσεων της σύμβασης τεχνικής υποστήριξης ξηράς του Παγκοσμίου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφάλειας ( GMDSS ) καθώς επίσης και της υπηρεσίας υποστήριξης / συντήρησης από έναν μεγάλο κατάλογο ανταλλακτικών και έναν ειδικευμένο εξοπλισμό ηλεκτρικών οργάνων ελέγχου και δοκιμών.

Η SkyMar είναι εγκεκριμένος προμηθευτής υπηρεσιών των περισσοτέρων αναγνωρισμένων οργανισμών-μελών του Διεθνούς Συνδέσμου Νηογνωμόνων:

 IACS

 

2) ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

 

ΠΩΛΗΣΕΙΣ
Μηχανημάτων
Ράδιο-εξοπλισμού Ναυσιπλο'ί'ας και Διασκέδασης

ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ
Μηχανημάτων
Ράδιο-εξοπλισμού Ναυσιπλο'ί'ας και Διασκέδασης

ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ
ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΚΤΑΚΤΕΣ

ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΞΗΡΑΣ
(GMDSS-SBM SOLAS IV Reg.15)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ (SSAS)

ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΠΛΟΙΩΝ
ΜΑΚΡΑΣ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ (LRIT)

 

3) ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ ΕΤΗΣΙΕΣ ΤΑΚΤΙΚΕΣ & ΕΚΤΑΚΤΕΣΡΑΔΙΟΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ GMDSS
(SOLAS IV)

ΚΑΤΑΓΡΑΦΕΙΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΑΞΙΔΙΟΥ
VDR/S-VDR A.P.T. (IMO MSC.Circ.1222)

ΕΛΕΓΧΟΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΑΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
EPIRB (IMO MSC.Circ.1O40)

5ετής ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΞΗΡΑΣ ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΩΝ ΡΑΔΙΟΦΑΡΩΝ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
EPIRB S.B.M. (IMO MSC.Circ.1O39)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΠΛΟΙΟΥ
A.I.S. (IMO MSC.Circ.1252)

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΛΟΙΩΝ
S.S.A.S. (IMO MSC.147(77))

 

4) ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΞΗΡΑΣ
(SOLAS IV Reg.15)

 

ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ