Πιστοποιήσεις


Η SkyMar είναι αναγνωρισμένη τεχνική εταιρεία ώστε να πραγματοποιεί ετήσιες τακτικές επιθεωρήσεις σε πλοία με ράδιο εξοπλισμό του Παγκοσμίου Ναυτιλιακού Συστήματος Κινδύνου και Ασφαλείας (GMDSS), του Αυτομάτου Συστήματος Αναγνώρισης (AIS), του Συστήματος Προειδοποίησης Ασφάλειας Πλοίου (SSAS), του Συστήματος Αναγνώρισης και Εντοπισμού Πλοίων Μακράς Αποστάσεως (LRIT), τον Ετήσιο Έλεγχο Δορυφορικών Ραδιοφάρων Ένδειξης Θέσης Κινδύνου (EPIRB - IMO Circ.1040) και Συντήρηση Στεριάς (EPIRB S.B.M. - IMO Circ.1039) καθώς επίσης τον ετήσιο έλεγχο και δοκιμών της σύσκεψης Καταγραφής Δεδομένων Ταξιδιού (VDR APT – MCS.1/Circ.1222) από τους περισσοτέρους αναγνωρισμένους οργανισμούς μέλη του Διεθνούς Συνδέσμου Νηογνωμόνων IACS


greek Hellenic Republic, Flag State Authorities
SBM Approval
cyprus merchant Rep. of Cyprus, Dept. of Merchant Shipping
SBM Approval
maritime_cook
Cook Islands, Flag State Authorities
RADIO
abs_recognized specialist_black American Bureau of Shipping (A.B.S.)
RADIO - EPIRB SBM
bv Bureau Veritas (B.V.)
RADIO

dnv

Det Norske Veritas (D.N.V.)
RADIO

gl

Germanischer Lloyd (G.L.)

RADIO - NAVIGATIONAL

krs

Korean Register of Shipping (K.R.S.)
RADIO 

lr

Lloyd’s Register (L.R.)
RADIO - EPIRB SBM

logo-classnk1

Nippon Kaiji Kyokai (N.K.K.)
RADIO 

rina

Registro Italiano Navale (RINA)
RADIO 

russian_register Russian Maritime Register of Shipping (RMRS)
RADIOΚαθώς επίσης από οργανισμούς που δεν είναι μέλη του Διεθνούς Συνδέσμου Νηογνωμόνων IACS

 

insb International Naval Survey Bureau (I.N.S.B.)
RADIO